Handelsbetingelser hos TotalAlgeservice.dk

Her finder du vores handelsbetingelser. Læs mere herunder.

Handelsbetingelser for fliserens

Opmåling

 

Vi fra Totalalgeservice kommer ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Herefter vil vi kontakte dig såfremt at arealet er større eller mindre end først antaget. Du skal derfor sørge for at være ved telefonen, så du kan bekræfte om vi skal fortsætte arbejdet. Hvis vi måler mindre kvm end først antaget vil vi fortsætte arbejdet uden yderligere. Du kan dog altid ønske at blive kontaktet når vi har foretaget opmålingen. Hvis du ønsker dette, skal vi så kunne komme i kontakt med dig på telefonen på det konkrete tidspunkt og du skal informere om dette inden vi kører ud på opgaven.

Vores faktura vil altid blive lavet ud fra kontrolopmålingen og du vil derfor altid kun komme til at betale for dine faktiske kvm, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afrensning af dine fliser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og afrenser dine arealer. Denne varsling vil du få nogle par dage før vi kommer samt du vil modtage en sms dagen før af den pågældende medarbejder med tid han kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores renseopgaver er ens og de kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid blive ringet op af den pågældende renser når denne er på vej ud til din opgave. Dette så du ved at vi er på vej. Får du en morgentid vil vi dog ikke ringe når vi er på vej, men bare være på adressen kl. 7.

 

Det skal du sørge for

Der er en masse ting, som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.
 2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.
 3. Der skal være uhindret adgang til terrassen og den skal være ryddet inden ankomst.
 4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50m.
 5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra afrensningen skal flyttes mindst 10 meter væk.
 6. Hvis der er højt ukrudt eller græs der er vokset ind på arealet, skal dette fjernes inden vi ankommer.

 

Garanti / Servicebehandling af fliser

Totalalgeservice yder 20 års garanti for flisepest efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af flisepest skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver fri for flisepest igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 48 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

 

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

 1. UDSKRIDNING AF FLISER

Vi kan ved Totalalgeservice ikke holdes ansvarlige for hvis der skulle være fliser der skrider ud eller har rykket sig. Da dette vil ske med tiden grundet regnskyl, indkørsel af bil, rødder fra jorden m.m. Da vores afrensning fjerner ukrudt og mos imellem fliserne vil man efterfølgende tydeligere kunne se hvis fliserne har rykket sig, dette kan vi dog desværre ikke gøre ved eller være ansvarlige for.

 

 1. STOPPET DRÆN ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice kommer ud og udføre en renseopgave vil der være en masse jord, mos og ukrudt som bliver revet løs og skal afskaffes. Vi vil gøre vores bedste for at få det samlet sammen, men vi kan dog ikke undgå at der vil komme noget af det i kloakken. Dette vil ikke normalt være et problem for de fleste men hvis man har en kloak eller dræn der nemt tilstoppes kan dette være et problem og skal oplyses inden opgaves start.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

 1. FLISERNES TILSTAND EFTER RENSNING

Fliser kan med tiden blive porøse eller have fået frostsprængninger, dette vil ses tydeligere efter en afrensning og er ikke noget Totalalgeservice kan drages til ansvar for. Totalalgeservice vil altid udføre opgaven på den mest skånsomme måde og en sund flise vil ikke kunne ødelægges ved denne metode.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

 1. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

 1. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen.

 

 1. FARVEFORSKEL OG KALKOPTRÆK UNDER CARPORT

Når fliser er overdækket af tag f.eks. i carport eller lignede vil de ikke blive udsat for det samme slid samt afblegning af solen. De kan derfor have en anden farve samt en mere glat overflade end de fliser der har været udsat for regn. Dette kan blive mere tydeligt efter afrensning og er ikke noget Totalalgeservice kan rense væk eller kan stilles ansvarlig for.

Ved granit kan farven nogle gange ændres til en mørkere tone ved imprægnering. Dette er ikke noget Totalalgeservice kan ændre eller stilles til ansvar for.

Når fliser er helt nye, vil der være kalk i betonen. Denne kalk stiger normalt op til overfladen og vaskes bort af regn, på overdækkede arealer der ikke har fået vand før, kan der komme kalkudtræk efter afrensningen, dette kan nemt fjernes ved ud fejning af sand.

Hvis man kører med bilen på sine fliser, kan der i nogle tilfælde vise sig mørke kørespor som kommer til syne efter afrensning, dette skyldes gummi eller asfalt fra dækkende på bilen. Dette kan ikke fjernes ved en afrensning.

 

 1. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt når det er tørret, da det her skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være meget svært at se hvor man er kommet til da det hele bliver mørkt når det bliver vådt. Det vil dog selv forsvinde når det regner.

 

 1. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds der har løsnet sig eller der er frostsprængninger i facaden vil dette kunne blive mere synligt eller der kan falde puds af ved af skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis man ikke ønsker at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses inden vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

 1. SAND I FUGERNE

Totalalgeservice tilbyder ud fejning samt levering af fygesand. Vi anvender her Danfugesand som virker ukrudtshæmmende, da det størkner en smule og derved har ukrudt sværere ved at vokse op. Hvis du ønsker at vi anvender et andet produkt, bedes du oplyse os om dette inden udførelsen af opgaven.

Hvis du selv vil stå for sand samt ud fejning af dette anbefaler vi ligeledes at anvende Danfugesand samt at du venter mindst 1 døgn efter vi har imprægneret dit areal.

 

 1. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

 1. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER

Når der afrenses med vand, vil der komme meget vand ud på belægningen. Der vil også blive skyllet med vand op af facade samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt at du er sikker på at der ikke er utætheder hvor vandet kan trænge ind og gøre skade. Det er også vigtigt at du sikrer at når der står meget vand på belægningen at det ikke kan trænge ind under døren til skuret eller andet hvor der kan være opbevaret ting der ikke kan tåle vand. Vi vil altid hvis vi ser noget der kan give problemer gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

 

 1. TRAVERTINFLISER

Travertinfliser kan være meget modtagelige for smuds og snavs. Det kan derfor ikke garanteres at der kan komme et pænt resultat efterfølgende. Ved nogle kan det afhjælpes ved først at give en algebehandling af fliserne hvorefter vi afrenser fliser. Vi kan dog ikke garantere at vi kan lave et pænt resultat ved travertinfliser.

 

 1. Totalalgeservice fjerner MOS, FLISEPEST, OG GRØNNE ALGER, MEN IKKE:

 

 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Hvis I har dette, vil der komme et ekstra gebyr på fakturaen, da disse tager meget lang tid at fjerne. Det kan dog lade sig gøre da vi bruger varmt vand.

 

 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter rensen.

 

 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi kan ikke garantere at vi kan fjerne disse, men i nogle tilfælde kan de lade sig gøre med en speciel behandling. Her vil der også komme et ekstra gebyr på.

 

 1. POOL

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for ikke at få for meget snavs og skidt ned i poolen, det er dog kundens eget ansvar at sørge for at dække af så det bliver så nemt for os som muligt. Det er ligeledes også kundens ansvar at sørge for at fjerne evt. skidt der er faldet til bunds i poolen efter afrensning. Totalalgeservice kan ikke stilles til ansvar for fyldte filtre eller udskiftning heraf ved afrensning omkring poolen.

Handelsbetingelser for træterrasserens

Opmåling

Vi fra Totalalgeservice kommer ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Herefter vil vi kontakte dig såfremt at arealet er større eller mindre end først antaget. Du skal derfor sørge for at være ved telefonen, så du kan bekræfte om vi skal fortsætte arbejdet. Hvis vi måler mindre kvm end først antaget vil vi fortsætte arbejdet uden yderligere. Du kan dog altid ønske at blive kontaktet når vi har foretaget opmålingen. Hvis du ønsker dette, skal vi så kunne komme i kontakt med dig på telefonen på det konkrete tidspunkt og du skal informere om dette inden vi kører ud på opgaven.

Vores faktura vil altid blive lavet ud fra kontrolopmålingen og du vil derfor altid kun komme til at betale for dine faktiske kvm, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afrensning af dine fliser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og afrenser dine arealer. Denne varsling vil du få nogle par dage før vi kommer samt du vil modtage en sms dagen før af den pågældende medarbejder med tid han kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores renseopgaver er ens og de kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid blive ringet op af den pågældende renser når denne er på vej ud til din opgave. Dette så du ved at vi er på vej. Får du en morgentid vil vi dog ikke ringe når vi er på vej, men bare være på adressen kl. 7.

 

Det skal du sørge for

Der er en masse ting, som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.
 2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.
 3. Der skal være uhindret adgang til terrassen og den skal være ryddet inden ankomst.
 4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50m.
 5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra afrensningen skal flyttes mindst 10 meter væk.
 6. Hvis der er højt ukrudt eller græs der er vokset ind på arealet, skal dette fjernes inden vi ankommer.

 

Garanti / Servicebehandling af træterrasse

Totalalgeservice yder 15 års garanti for grønne alger i sommerhalvåret efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt som regel i foråret. Hvis man ønsker træterrassen, skal være fri for alger i efteråret og vinteren så kan der tilkøbes en ekstra behandling sidst i efteråret.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af grønne skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver fri for grønne alger igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 48 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

 

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

​Erstatningsansvar / Indsigelser

 

 1. TRÆTERRASSENS TILSTAND EFTER RENSNING

Ved afrensning af træterrasse vil vi afrense overfladen af træet. Det er ikke det samme som en afslibning hvor man kommer ned i selve træet. Det vil derfor ikke give det samme resultat. Vi kan derfor ikke garantere at overfladen vil fremstå ensartet efter afrensningen.

 

 1. TRÆETS UDSEENDE/FARVEFORKEL

Hvis træet har været overdækket, er det ikke blevet slidt lige så meget som det træ der har været uden overdækning. Der kan derfor forekomme en farveforskel som vil være tydelig efter afrensning af træet. Træet kan derudover være mere eller mindre angrebet forskellige steder. Da vi kun renser overfladen, vil vi ikke kunne garantere at træet står som nyt og det kan være nødvendigt med en afslibning efterfølgende. Dette må kunden selv stå for. Det kan være meget svært at vurdere inden afrensning da det ofte er dækket af mange alger og snavs.

 

 1. TRÆET REJSER SIG

Når vi afrenser en træterrasse, kan træet efterfølgende rejse sig. Det vil dog afhænge af hvor velbevaret træet er samt hvilken træsort. Totalalgeservice vil som udgangspunkt altid tilpasse afrensningen til det træets tilstand samt træsort. Det kan dog ikke altid lade sig gøre at vurdere det ordentligt på forhånd da det kan være svært at se under alger og snavs. Vi kan heller ikke garantere at vi kan rense det helt i bund da dette i nogle tilfælde vil skade træet. Det kommer helt an på træets alder og hvordan det er vedligeholdt.

Totalalgeservice vil altid tilbyde at komme ud for at lave en gratis prøverens så man kan se hvordan resultatet vil være. Det kan dog ikke garanteres at dette vil være repræsentativt for hele terrassen, da den kan være slidt meget forskelligt.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

 1. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

 1. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen.

 

 1. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

 1. INDTRÆNGENDE VAND

Totalalgeservice er ikke ansvarlig for indtrængen af vand under behandlingen. Du skal derfor være sikker på at huset er tæt og der ikke kan komme vand ind ad døre eller vinduer. Tjek også at vandet ikke kan komme ind under døren ved fx skuret eller kælderen, hvis der er opbevaret noget som ikke tåler vand på gulvet.

 

 1. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt når det er tørret, da det her skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være meget svært at se hvor man er kommet til da det hele bliver mørkt når det bliver vådt. Det vil dog selv forsvinde når det regner.

 

 1. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds der har løsnet sig eller der er frostsprængninger i facaden vil dette kunne blive mere synligt eller der kan falde puds af ved af skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis man ikke ønsker at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses inden vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

Handelsbetingelser for facaderens

Opmåling

Vi fra Totalalgeservice kommer gerne ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Men vi kan også måle det op fra nettet så alt opmåling af dette kan gøres over telefonen.

Vores faktura vil altid blive lavet ud fra det aftalte areal og du vil derfor altid kun komme til at betale for dine faktiske kvm, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afrensning af dine fliser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og afrenser dine arealer. Denne varsling vil du få nogle par dage før vi kommer samt du vil modtage en sms dagen før af den pågældende medarbejder med tid han kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores renseopgaver er ens og de kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid blive ringet op af den pågældende renser når denne er på vej ud til din opgave. Dette så du ved at vi er på vej. Får du en morgentid vil vi dog ikke ringe når vi er på vej, men bare være på adressen kl. 7.

 

Det skal du sørge for

Der er en masse ting som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.
 2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.
 3. Der skal være uhindret adgang til facaden.
 4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50 meter.
 5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra afrensningen skal flyttes mindst 10 meter væk.

 

 

Garanti / Servicebehandling af facade

Totalalgeservice yder 20 års garanti for røde og sorte alger, mos og lav efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af disse skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver fri for flisepest igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 48 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

 

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

 1. STOPPET DRÆN, ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice kommer ud og udføre en renseopgave vil der være en masse jord, mos og ukrudt som bliver revet løs og skal afskaffes. Vi vil gøre vores bedste for at få det samlet sammen, men vi kan dog ikke undgå at der vil komme noget af det i kloakken. Dette vil ikke normalt være et problem for de fleste men hvis man har en kloak eller dræn der nemt tilstoppes kan dette være et problem og skal oplyses inden opgaves start.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

 1. Utæt facade

Det er kundens ansvar at facaden er vedligeholdt og tæt når vi udfører afrensningen. Totalalgeservice kan ikke stilles til ansvar hvis der kommer vand ind ved afrensningen. Vi vil dog altid påpege hvis vi tror dette er tilfældet eller hvis vi mistænker at der skulle være kommet vand ind.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

 1. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

 1. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen.

 

 1. FARVEFORSKEL

Der kan efter afrensningen af facade i nogle tilfælde ses farveforskel, samt afskalling af malingen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles til ansvar for, da dette skyldes almindeligt slid på facaden og kan tillægges forskellen i hvordan facaden er blevet slidt af regn, sol og vind.

 

 1. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt når det er tørret, da det her skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være meget svært at se hvor man er kommet til da det hele bliver mørkt når det bliver vådt. Det vil dog selv forsvinde når det regner.

 

 1. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds der har løsnet sig eller der er frostsprængninger i facaden vil dette kunne blive mere synligt eller der kan falde puds af ved af skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

 1. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

 1. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER

Når der afrenses med vand, vil der komme meget vand ud på belægningen. Der vil også blive skyllet med vand op af facade samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt at du er sikker på at der ikke er utætheder hvor vandet kan trænge ind og gøre skade. Det er også vigtigt at du sikrer at når der står meget vand på belægningen at det ikke kan trænge ind under døren til skuret eller andet hvor der kan være opbevaret ting der ikke kan tåle vand. Vi vil altid hvis vi ser noget der kan give problemer gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

 

 1. Totalalgeservice fjerner MOS, røde, sorte OG GRØNNE ALGER, MEN IKKE:

 

 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i facadens porer. Hvis I har dette, vil der komme et ekstra gebyr på fakturaen, da disse tager meget lang tid at fjerne. Det kan dog lade sig gøre da vi bruger varmt vand.

 

 

Handelsbetingelser for tagrens

Opmåling

Vi fra Totalalgeservice kommer gerne ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Men vi kan også måle det op fra nettet så alt opmåling af dette kan gøres over telefonen.

Vores faktura vil altid blive lavet ud fra det aftalte areal og du vil derfor altid kun komme til at betale for dine faktiske kvm, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afrensning af dine fliser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og afrenser dine arealer. Denne varsling vil du få nogle par dage før vi kommer samt du vil modtage en sms dagen før af den pågældende medarbejder med tid han kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores renseopgaver er ens og de kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid blive ringet op af den pågældende renser når denne er på vej ud til din opgave. Dette så du ved at vi er på vej. Får du en morgentid vil vi dog ikke ringe når vi er på vej, men bare være på adressen kl. 7.

 

Det skal du sørge for

Der er en masse ting som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.
 2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.
 3. Der skal være uhindret adgang til taget.
 4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50m.
 5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra afrensningen skal flyttes mindst 10 meter væk.

 

Garanti / Servicebehandling af tag

Totalalgeservice yder 20 års garanti for pest, mos osv. efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af pest eller mos skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver fri for flisepest igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

 

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

 1. STOPPET DRÆN, nedløbsrør ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice kommer ud og udføre en renseopgave vil der være en masse jord, mos og ukrudt som bliver revet løs og skal afskaffes. Vi vil gøre vores bedste for at få det samlet sammen, men vi kan dog ikke undgå at der vil komme noget af det i kloakken. Dette vil ikke normalt være et problem for de fleste men hvis man har en kloak eller dræn der nemt tilstoppes kan dette være et problem og skal oplyses inden opgaves start.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

 1. Tagstenenes tilstand

Tagstenenes kan med tiden blive porøse eller have fået frostsprængninger, dette vil ses tydeligere efter en afrensning og er ikke noget Totalalgeservice kan drages til ansvar for. Totalalgeservice vil altid udføre opgaven på den mest skånsomme måde og en sund tagsten vil ikke kunne ødelægges ved denne metode.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

 1. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

 1. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen.

 

 1. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt når det er tørret, da det her skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være meget svært at se hvor man er kommet til da det hele bliver mørkt når det bliver vådt. Det vil dog selv forsvinde når det regner.

 

 1. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds der har løsnet sig eller der er frostsprængninger i facaden vil dette kunne blive mere synligt eller der kan falde puds af ved af skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis man ikke ønsker at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses inden vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

 1. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

 1. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER samt utæt undertag

Når der afrenses med vand, vil der komme meget vand ud på taget. Derfor er det vigtigt at du som kunden er 100% sikker på du har et tæt undertag da der ellers vil kunne komme skader i huset efterfølgende. Der vil også blive skyllet med vand op af facade samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt at du er sikker på at der ikke er utætheder hvor vandet kan trænge ind og gøre skade. Det er også vigtigt at du sikrer at når der står meget vand på belægningen at det ikke kan trænge ind under døren til skuret eller andet hvor der kan være opbevaret ting der ikke kan tåle vand. Vi vil altid hvis vi ser noget der kan give problemer gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

Handelsbetingelser for algebehandling

Opmåling

Vi fra Totalalgeservice kommer gerne ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Men vi kan også måle det op fra nettet så alt opmåling af dette kan gøres over telefonen.

Vores faktura vil altid blive lavet ud fra det aftalte areal og du vil derfor altid kun komme til at betale for dine faktiske kvm, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afrensning af dine fliser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og afrenser dine arealer. Denne varsling vil du få nogle par dage før vi kommer samt du vil modtage en sms dagen før af den pågældende medarbejder med tid han kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores renseopgaver er ens og de kan vise sig at være større eller mindre end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid blive ringet op af den pågældende renser når denne er på vej ud til din opgave. Dette så du ved at vi er på vej. Får du en morgentid vil vi dog ikke ringe når vi er på vej, men bare være på adressen kl. 7.

 

Det skal du sørge for

Der er en masse ting som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.
 2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.
 3. Der skal være uhindret adgang til taget.
 4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50m.
 5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra afrensningen skal flyttes mindst 10 meter væk.

 

Garanti / Servicebehandling af tag

Totalalgeservice yder 20 års garanti for pest, mos osv. efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af pest eller mos skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver fri for flisepest igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

 

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 100 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

 1. STOPPET DRÆN, nedløbsrør ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice kommer ud og udføre en renseopgave vil der være en masse jord, mos og ukrudt som bliver revet løs og skal afskaffes. Vi vil gøre vores bedste for at få det samlet sammen, men vi kan dog ikke undgå at der vil komme noget af det i kloakken. Dette vil ikke normalt være et problem for de fleste men hvis man har en kloak eller dræn der nemt tilstoppes kan dette være et problem og skal oplyses inden opgaves start.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

 1. Tagstenenes tilstand

Tagstenenes kan med tiden blive porøse eller have fået frostsprængninger, dette vil ses tydeligere efter en afrensning og er ikke noget Totalalgeservice kan drages til ansvar for. Totalalgeservice vil altid udføre opgaven på den mest skånsomme måde og en sund tagsten vil ikke kunne ødelægges ved denne metode.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

 1. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

 1. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, at hele arealet er færdigrenset. Hvis der er nogen indsigelser til opgaven, er det derfor krævet at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen.

 

 1. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil ved Totalalgeservice altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt når det er tørret, da det her skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være meget svært at se hvor man er kommet til da det hele bliver mørkt når det bliver vådt. Det vil dog selv forsvinde når det regner.

 

 1. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds der har løsnet sig eller der er frostsprængninger i facaden vil dette kunne blive mere synligt eller der kan falde puds af ved af skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis man ikke ønsker at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses inden vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

 1. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

 1. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER samt utæt undertag

Når der afrenses med vand, vil der komme meget vand ud på taget. Derfor er det vigtigt at du som kunden er 100% sikker på du har et tæt undertag da der ellers vil kunne komme skader i huset efterfølgende. Der vil også blive skyllet med vand op af facade samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt at du er sikker på at der ikke er utætheder hvor vandet kan trænge ind og gøre skade. Det er også vigtigt at du sikrer at når der står meget vand på belægningen at det ikke kan trænge ind under døren til skuret eller andet hvor der kan være opbevaret ting der ikke kan tåle vand. Vi vil altid hvis vi ser noget der kan give problemer gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

Handelsbetingelser for vinduesvask

Optælling

For at give dig en pris på Vinduesafvaskning skal vi vide hvor mange vinduer du har. Her kan du selv tælle dem. Dette gøres ved at tælle de store vinduespartier som en helhed i højden men når de deles af en karm, er dette et nyt vindue. Vi kan ved Totalalgeservice også give dig en pris på vinduesafvaskning hvis vi er ude ved dig for at lave en anden opgave.

Når vi kommer ud for at afvaske dine vinduer først gang vil vi altid tælle vinduerne så vi er enige om hvor mange vinduer det drejer sig om og prisen heraf.

 

Dato og tidspunkt

Når du bestiller en afvaskning af dine vinduer ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer. Denne varsling vil du få dagen før vi kommer. Ved vinduesvask er skal vi vide i hvilket interval du ønsker at få afvasket dine vinduer. Hos Totalalgeservice køre vi med hver 2. eller hver 4. måned. Du kan også sagtens bare få lavet en afvaskning.

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores opgaver er ens og det kan vise sig at tage længere eller mindre tid end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

 

Det skal du sørge for

Du skal flytte ting der spærrer for tilgangen til vinduerne. Totalalgeservice sørger for resten.

 

Afbestilling eller ændring af interval

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 eller på kontakt@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 24 timer inden udførelsen af aftalen.

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 100% af aftales pris.

 

Ved afmelding af dit faste abonnement, kan du afmelde uden gebyr bare dette gøres inden 24 timer før vi kommer.

 

Betaling

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

Hvis du er utilfreds med vores vinduesvask, kan du kontakte os på mail: kontakt@totalalgeservice.dk eller på telefon: 91 95 95 91. Så vil vi gøres hvad vi kan for at rette op på dette.

 

 1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91. lign.

 

 1. indtrængen af vand

Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlige for indtrængen af vand i forbindelse med afvaskning af vinduer. Det er kundes ansvar at vedligeholde sine vinduer og sørge for at disse er tætte. Totalalgeservice vil dog altid fortælle kunden hvis vi bliver opmærksomme på et problem.

 

 1. beskadedigelse af karme

Totalalgeservice kan ikke gøres ansvarlige for beskadigelse af maling eller andet på karme i forbindelse med afvaskning. Det er kundens ansvar at vedligeholde sine karme og evt. maling heraf.

vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

 1. VAND

Ved afvaskning af vinduer anvendes der vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for. Det er desuden kundens ansvar at vi har tilgang til en udendørs vandhane. Hvis dette ikke kan lade sig gøre er det vigtigt at vi informeres om dette eller kunden er hjemme til at give adgang til en indendørs vandhane.

Totalalgeservice kan ikke gøres ansvarlig for skade på vandhaner, da en vedligeholdt vandhane sagtens kan holde til at blive koblet til vores systemer.

 

Information om vinduesafvaskning

Totalalgeservice bruger et rentvandsanlæg til afvaskning af dine vinduer. Det vil sige at vandet er renset for kalk og andre mineraler ved hjælp af forskellige filte. Vi kan derved undgå at lave mærker eller skjolder som almindeligt vand ville efterlade på dine ruder. Da vandet er renset, efterlades vinduer våde når opgaven er færdig og med tiden, vil vandet tørre ind og dine ruder vil herefter være så stribefri og flotte, at naboen ikke kan tro sine egne øjne.

Vi kan også vaske på traditionelvis men foretrækker rentvandsanlæg.

 

Fordele

Der er mange fordele ved at bruge et rentvandsanlæg, som kunde får du nu ikke bare spejlblanke vinduer, men også afvaskede dine vinduesrammer så fugleklatter, edderkoppespind og andet skidt afvaskes og resultatet er, at du får en total rengøring af vinduet. Derudover kan vi undgå at bruge stilladser, lifte og stiger til at nå op i højden, da vi kan nå det meste fra jorden. Det gør at vi kan give dig en bedre pris da vi sparer udgiften til dette. Vi kan nå helt op til 15 meter i højden.

 

Vedligehold

Nye vinduer med plastik eller aluminium rammer, skal gerne holdes ved lige og rengjorte for at levetiden forlænges. Når du får vasket dine ruder ved Totalalgeservice afvasker vi også rammerne så disse vedligeholdes og du slipper for besværet.

Handelsbetingelser for efterisolering

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

Ethvert salg og enhver leverance fra Totalalgeservice sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Totalalgeservice. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem Totalalgeservice og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra Totalalgeservice.

 

2. TILBUD

Afgiver Totalalgeservice et tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis skriftlig accept ikke er kommet frem til Totalalgeservice senest 4 uger efter tilbuddets datering.

 

3. AFBESTILLING


Ved afbestilling indenfor 48 timer inden ordren skulle have været udført har Totalalgeservice ret til at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået arbejdsløn og avancetab, dog maksimum et beløb svarende til 20 % af købesummen.

 

4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR

Totalalgeservice tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbuddet anførte pris i følgende
tilfælde:
• Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leverancen på mere end 3% fra
tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt.
• Ændringer i afgifter eller toldsatser.
I ovennævnte tilfælde er Totalalgeservice berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.

 

5. BETALINGSBETINGELSER

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Hvis vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

6. REKLAMATION

Hvis du er utilfreds med resultatet ved efterisoleringen, kan du kontakte os på mail: kontakt@totalalgeservice.dk eller på telefon: 91 95 95 91. Så vil vi gøre hvad vi kan for at rette op på dette.

 

7. ANSVARSBEGRÆNSNING

Totalalgeservice er under ingen omstændigheder – vedrørende mangler og produktansvar
- ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller
konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers
driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende tab.

8. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Totalalgeservice, når de indtræffer efter
aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som Totalalgeservice ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer,
almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse
fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Totalalgeservice er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens
opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte
omstændigheder.

 

 1. Lukning af huller i malet eller vandskuret facade

Totalalgeservice står for at lukke hullerne i facaden med mørtel. Hvis man har en malet facade eller andet hvor mørtel ikke er tilstrækkeligt for at skjule de anvendte huller står kunden selv for det mulige malerarbejde eller hvad der måtte skulle til for at facaden igen fremstår ensartet.