Handelsbetingelser hos TotalAlgeservice.dk

Her finder du vores handelsbetingelser. Læs mere herunder.

Handelsbetingelser for fliserens

Opmåling

 

Vi, fra Totalalgeservice, udfører en omhyggelig opmåling af det ønskede område før opgavens påbegyndelse. Efterfølgende vil vi kontakte dig, såfremt arealet viser sig at være større eller mindre end først antaget. Det er derfor vigtigt, at du er tilgængelig ved telefonen, så du kan bekræfte, om vi skal fortsætte arbejdet. Ved en mindre måling end først antaget fortsætter vi arbejdet uden yderligere bekræftelse. Dog kan du altid vælge at blive kontaktet efter opmålingen. Ønsker du dette, skal vi kunne nå dig telefonisk på det angivne tidspunkt, og du skal informere os herom, inden vi påbegynder opgaven.

Vores faktura udarbejdes altid ud fra den kontrollerede opmåling, så du kun betaler for de reelle kvadratmeter, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en afrensning af dine fliser hos Totalalgeservice, vil du altid modtage en varsel om, hvornår vi planlægger at komme og rense dine områder. Dette varsel vil blive sendt fredagen før den kommende uge, og du vil også modtage en sms og e-mail dagen før via vores system. Du har også mulighed for at angive specifikke ønsker til dato eller tidsperiode, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme disse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at justere vores aftaler, da renseopgaver varierer i omfang. I så fald vil du blive kontaktet for at aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid modtage et opkald fra den ansvarlige renser, når vedkommende er på vej til din opgave, så du er informeret om, at vi er på vej. Ved morgenopgaver vil vi dog ikke foretage opkald, men være på adressen kl. 7 som aftalt.

 

Det skal du sørge for

 

Der er flere faktorer, der påvirker, hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan udføre vores opgaver. Derfor er det vigtigt, at du inden vores ankomst overvejer følgende og informerer os, hvis der opstår udfordringer:

1. Vi skal have adgang til udendørs vand gennem en vandhane. Hvis du ikke selv har en vandhane, kan du evt. aftale med naboen, om vi kan låne deres.

2. Der skal være normalt vandtryk på vandhanen. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du oplyse os inden vores ankomst.

3. Der skal være uhindret adgang til terrassen, og den skal være ryddet inden vores ankomst.

4. Det skal være muligt for os at parkere tæt på det ønskede arbejdsområde og vandforsyningen inden for en afstand af 50 meter.

5. Alt, hvad du ikke ønsker udsat for sprøjt og stænk under afrensningen, skal flyttes mindst 10 meter væk.

6. Hvis der er højt ukrudt eller græs, der er vokset ind på området, skal dette fjernes før vores ankomst.

 

Garanti / Servicebehandling af fliser

 

Totalalgeservice giver en garanti på 20 år mod flisepest efter udførelsen af vores afrensning og imprægnering. For at opretholde garantien kræves en aftale om regelmæssig vedligeholdelse med os. Vedligeholdelsen udføres en gang årligt.

Hvis du, mod forventning, oplever angreb af flisepest efter vedligeholdelsen, bedes du kontakte Totalalgeservice. Vi vil behandle det berørte område for at fjerne flisepest og sikre, at det forbliver fri for flisepest i henhold til garantien.

 

Afbestilling eller ændring af dato

 

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms) eller på kundeservice@totalalgeservice.dk.

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

 

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

1. UDSKRIDNING AF FLISER

Totalalgeservice påtager sig ikke ansvar for eventuel udskrivning eller forskydning af fliser over tid. Dette kan naturligt forekomme som følge af regnskyl, køretøjstrafik, rødder fra jorden osv. Eftersom vores afrensning fjerner ukrudt og mos mellem fliserne, vil eventuelle forskydninger blive mere tydelige efterfølgende. Desværre kan vi ikke forebygge eller påtage os ansvar for denne naturlige proces.

 

2. STOPPET DRÆN ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice udfører en renseopgave, vil der blive løsnet en betydelig mængde jord, mos og ukrudt, som skal fjernes. Vi bestræber os på at samle det så godt som muligt, men det er uundgåeligt, at noget kan ende i kloakken. Dette udgør normalt ikke et problem for flertallet, men det kan være en udfordring, hvis ens kloak eller dræn har tendens til tilstopning. Dette skal oplyses inden påbegyndelse af opgaven.

Vi kan ikke påtage os ansvaret for eventuel tilstopning af kloak eller dræn.

 

3. FLISERNES TILSTAND EFTER RENSNING

Fliser kan over tid blive porøse eller udvise tegn på frostsprængninger, hvilket vil blive mere tydeligt efter en afrensning. Dette fænomen kan ikke bebrejdes Totalalgeservice, da vi altid udfører opgaven skånsomt, og sunde fliser bør ikke lide skade ved denne metode. Vi påtager os ikke ansvar for eventuelle ændringer i flisernes tilstand efter rensningen.

 

4. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, HAVEMØBLER M.M.

Det er dit eget ansvar at flytte krukker og andre genstande væk i en passende afstand fra de ønskede områder. Dog kan der indgås aftale om hjælp til dette mod ekstra betaling ved at kontakte vores kontor på telefonnummer 91 95 95 91. Vi vil gerne bistå dig, men det er vigtigt at denne service koordineres på forhånd.

 

5. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og tilslutte os en indvendig vandhane. Det er dog vigtigt, at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter, at vi har tilsluttet os, opstå en utæthed. Hvis dette sker, mens vi stadig er til stede, vil vi gøre dig opmærksom på det. Det er dog vigtigt, at du selv er meget opmærksom i tiden efter vores besøg for at sikre, om der skulle være opstået en utæthed, så den kan repareres og eventuelle skader stoppes, hvis der er vandudtrædning et sted, hvor det kan forårsage vandskade. I sådanne tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt gennem normal vedligeholdelse og reparation.

Hvis vi skal igennem huset med vores slanger, er det dit ansvar at være hjemme og have dækket gulvet med eventuelle flyttetæpper, hvis det kan være sart. Totalalgeservice påtager sig ikke ansvar for eventuelle ridser på gulvet eller lignende.

 

6. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er essentielt, at når vi efterfølgende kommer for at udføre imprægnering, er hele området blevet fuldstændig renset. Hvis der er nogen indvendinger eller ønsker ændringer i forhold til opgaven, er det nødvendigt, at dette bliver gjort klart inden påbegyndelse af imprægneringsprocessen.

 

7. FARVEFORSKEL OG KALKOPTRÆK UNDER CARPORT

Når fliser er overdækket af et tag, f.eks. under en carport eller lignende, bliver de ikke udsat for det samme slid og solens blegning som fliser, der er eksponeret for regn. Dette kan resultere i en anderledes farve og en glattere overflade, som kan blive mere tydelig efter afrensning. Dette fænomen er ikke noget, Totalalgeservice kan fjerne eller gøres ansvarlig for.

Ved granit kan farven i nogle tilfælde ændre sig til en mørkere tone ved imprægnering. Dette er en naturlig proces, som Totalalgeservice ikke kan ændre eller påtage sig ansvar for.

Når fliser er helt nye, indeholder betonen ofte kalk, som normalt stiger op til overfladen og bliver skyllet væk af regn. På overdækkede områder, der ikke har fået vand før, kan der efter afrensning opstå kalkudtræk, som nemt kan fjernes ved at feje sand ud.

Hvis man kører bilen på fliserne, kan der i visse tilfælde opstå mørke kørespor, som bliver synlige efter afrensning. Dette skyldes gummi eller asfalt fra dækkene på bilen og kan ikke fjernes ved afrensning.

 

8. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi hos Totalalgeservice bestræber os altid på at skylle omhyggeligt efter os. Ved mørke facader eller hegn kan der imidlertid opstå synlige sandkorn eller skidt, når overfladen tørrer, da det skifter farve og bliver lysere. Det kan være udfordrende at se, hvor man har arbejdet, især når det er vådt og mørkt, men disse spor vil normalt forsvinde af sig selv ved regnvejr.

 

9. FACADE

Vi renser facaden grundigt og skyller den bagefter. Eventuelle løse pudsstykker eller frostsprængninger i facaden kan dog blive mere synlige, og der er risiko for, at puds kan falde af under skylningen. Totalalgeservice kan ikke drages til ansvar for sådanne uforudsete hændelser. Hvis du foretrækker, at vi undlader at skylle facaden efter rensningen, bedes du give besked inden opgavens start. Vi står altid til rådighed for at vejlede og besvare eventuelle spørgsmål, når vi besøger dig på opgavens sted.

 

10. SAND I FUGERNE

Totalalgeservice tilbyder udfejning samt levering af fugesand. Vi benytter Danfugesand, der virker ukrudtshæmmende, da det stivner en smule, hvilket gør det sværere for ukrudt at spire. Ønsker du, at vi anvender et andet produkt, bedes du informere os herom inden opgavens udførelse.

Hvis du selv ønsker at håndtere sandet og udfejningen, anbefaler vi ligeledes brugen af Danfugesand. Vi anbefaler også, at du venter mindst 1 døgn efter, at vi har imprægneret dit område, inden du udfører opgaven.

 

11. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

12. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER

Når der foretages afrensning med vand, vil der blive udskilt en betydelig mængde vand på belægningen. Vandet vil også blive skyllet op ad facaden samt på døre og vinduer. Det er derfor essentielt, at du forsikrer dig om, at der ikke er utætheder, hvor vandet kan trænge ind og forårsage skader. Desuden er det vigtigt, at du sikrer, at når der er en betragtelig mængde vand på belægningen, kan det ikke trænge ind under døren til skuret eller et andet opbevaringssted, hvor genstande opbevares, som ikke tåler vand. Vi vil altid informere dig, hvis vi observerer noget, der kan skabe problemer, men det er kundens ansvar, og Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af dette.

 

13. TRAVERTINFLISER

Travertinfliser kan være meget modtagelige for smuds og snavs. Det kan derfor ikke garanteres at der kan komme et pænt resultat efterfølgende. Ved nogle kan det afhjælpes ved først at give en algebehandling af fliserne hvorefter vi afrenser fliser. Vi kan dog ikke garantere at vi kan lave et pænt resultat ved travertinfliser.

 

14. Totalalgeservice fjerner MOS, FLISEPEST, OG GRØNNE ALGER, MEN IKKE:

 • Sorte lav – Sorte lav sætter sig ned i flisens porer. Hvis I har dette, vil der komme et ekstra gebyr på fakturaen, da disse tager meget lang tid at fjerne. Det kan dog lade sig gøre da vi bruger varmt vand.
 • Græs mellem fugerne – Vi fjerner langt størstedelen, men kan ikke garantere, at det hele vil være væk efter afrensningen.
 • Kørespor fra bilen i indkørslen – Vi kan ikke garantere at vi kan fjerne disse, men i nogle tilfælde kan de lade sig gøre med en speciel behandling. Her vil der også komme et ekstra gebyr på.

 

15. POOL

Vi stræber altid efter at minimere mængden af snavs og skidt, der kan ende i poolen ved Totalalgeservice. Dog er det kundens eget ansvar at sørge for at afdække poolen, så det bliver så enkelt som muligt for os. Derudover påhviler det også kunden at fjerne eventuelt skidt, der måtte være sunket til bunds i poolen efter afrensningen. Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer med fyldte filtre eller udskiftning heraf i forbindelse med afrensning omkring poolen.

Handelsbetingelser for træterrasserens

Opmåling

 

Vi, fra Totalalgeservice, udfører en omhyggelig opmåling af det ønskede område før opgavens påbegyndelse. Efterfølgende vil vi kontakte dig, såfremt arealet viser sig at være større eller mindre end først antaget. Det er derfor vigtigt, at du er tilgængelig ved telefonen, så du kan bekræfte, om vi skal fortsætte arbejdet. Ved en mindre måling end først antaget fortsætter vi arbejdet uden yderligere bekræftelse. Dog kan du altid vælge at blive kontaktet efter opmålingen. Ønsker du dette, skal vi kunne nå dig telefonisk på det angivne tidspunkt, og du skal informere os herom, inden vi påbegynder opgaven.

Vores faktura udarbejdes altid ud fra den kontrollerede opmåling, så du kun betaler for de reelle kvadratmeter, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en afrensning af din træterrasse hos Totalalgeservice, vil du altid modtage en varsel om, hvornår vi planlægger at komme og rense dine områder. Dette varsel vil blive sendt fredagen før den kommende uge, og du vil også modtage en sms og e-mail dagen før via vores system. Du har også mulighed for at angive specifikke ønsker til dato eller tidsperiode, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme disse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at justere vores aftaler, da renseopgaver varierer i omfang. I så fald vil du blive kontaktet for at aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid modtage et opkald fra den ansvarlige renser, når vedkommende er på vej til din opgave, så du er informeret om, at vi er på vej. Ved morgenopgaver vil vi dog ikke foretage opkald, men være på adressen kl. 7 som aftalt.

 

Det skal du sørge for

 

Der er flere faktorer, der påvirker, hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan udføre vores opgaver. Derfor er det vigtigt, at du inden vores ankomst overvejer følgende og informerer os, hvis der opstår udfordringer:

1. Vi skal have adgang til udendørs vand gennem en vandhane. Hvis du ikke selv har en vandhane, kan du evt. aftale med naboen, om vi kan låne deres.

2. Der skal være normalt vandtryk på vandhanen. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du oplyse os inden vores ankomst.

3. Der skal være uhindret adgang til terrassen, og den skal være ryddet inden vores ankomst.

4. Det skal være muligt for os at parkere tæt på det ønskede arbejdsområde og vandforsyningen inden for en afstand af 50 meter.

5. Alt, hvad du ikke ønsker udsat for sprøjt og stænk under afrensningen, skal flyttes mindst 10 meter væk.

6. Hvis der er højt ukrudt eller græs, der er vokset ind på området, skal dette fjernes før vores ankomst.

 

Garanti / Servicebehandling af træterrasse

 

Totalalgeservice yder 15 års garanti imod lav og det glatte udtryk i sommerhalvåret efter udførelse af afrensning og imprægnering af os. For at garantien kan opretholdes skal der indgås en aftale om løbende vedligeholdelse af os. Vedligeholdelsen foretages en gang årligt som regel i foråret. Hvis man ønsker træterrassen, skal være mere fri for alger i efteråret og vinteren så kan der tilkøbes en ekstra behandling sidst i efteråret.

Hvis du mod forventning efter vedligeholdelsen er udført skulle opleve angreb af lav og det glatte udtryk, skal Totalalgeservice kontaktes og vi vil her behandle det angrebne område så det bliver pænt igen.

 

Afbestilling eller ændring af dato

 

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms) eller på kundeservice@totalalgeservice.dk.

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 48 timer inden udførelsen af aftalen såfremt det er en afrensning.

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 500 kr.

Ved afmelding af din årlige vedligeholdelsesaftale, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

 

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

​Erstatningsansvar / Indsigelser

 

1. TRÆTERRASSENS STAND EFTER RENSNING

Når vi udfører afrensning af træterrassen, fokuserer vi på at rense overfladen af træet. Dette adskiller sig fra en egentlig afslibning, hvor man arbejder ind i selve træet. Resultatet vil derfor ikke være det samme, og vi kan ikke garantere, at overfladen vil fremstå ensartet efter afrensningen.

 

2. TRÆETS UDSEENDE/FARVEFORSKEL

Træet kan vise en farveforskel efter afrensning, især hvis det har været overdækket og derfor ikke er slidt lige så meget som træ uden overdækning. Der kan også være variationer i angreb fra alger forskellige steder på træet. Da vores rensning kun påvirker overfladen, kan vi ikke garantere, at træet vil se ud som nyt, og det kan blive nødvendigt med en efterfølgende afslibning, hvilket kunden selv skal sørge for. Det er ofte vanskeligt at vurdere før afrensning, da træet er skjult under alger og snavs.

 

3. TRÆET REJSER SIG

Efter afrensning kan træet i nogle tilfælde rejse sig, afhængigt af dets tilstand og træsort. Totalalgeservice tilpasser altid afrensningen efter træets tilstand og art. Det kan dog være vanskeligt at vurdere på forhånd, da tilstanden ofte er skjult under alger og snavs. Vi tilbyder gerne en gratis prøverens, men det kan ikke garanteres, at dette vil være repræsentativt for hele terrassen, da sliddet kan være meget forskelligt.

 

4. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, HAVEMØBLER, M.M.

Det er dit ansvar at flytte krukker og andre genstande væk i tilstrækkelig afstand fra de berørte områder. Der kan dog laves en aftale om hjælp til dette mod ekstra betaling ved henvendelse til vores kontor på 91 95 95 91.

 

5. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING/BEHANDLING OG SLANGER GENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand uden for huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og tilslutte den til en indvendig vandhane. Det er vigtigt, at vandhanen er i god stand og tæt. Hvis der opstår en lækage efter vores tilslutning, vil vi informere dig, men det er dit ansvar at være opmærksom og udbedre eventuelle lækager efter vores afgang. Hvis vi skal passere gennem huset med vores slanger, er det dit ansvar at være hjemme og beskytte gulvet med flyttetæpper, hvis det er følsomt. Totalalgeservice påtager sig ikke ansvaret for ridser på gulvet eller lignende.

 

6. INDSIGELSER TIL OPGAVEN EFTER RENSNING

For at sikre en korrekt imprægnering er det vigtigt, at eventuelle indsigelser til opgaven bliver fremsat, inden vi påbegynder imprægneringen.

 

7. VAND

Ved afrensning forbruges der en betydelig mængde vand. Denne udgift påhviler kunden.

 

8. INDTRÆNGENDE VAND

Totalalgeservice er ikke ansvarlig for vandindtrængen under behandlingen. Det er dit ansvar at sikre, at huset er tæt, og der ikke kan trænge vand ind ad døre eller vinduer. Tjek også, at vandet ikke kan komme ind under døren til fx skuret eller kælderen, hvor der opbevares genstande, der ikke tåler vand på gulvet.

 

9. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi bestræber os altid på at skylle rent efter os, men ved mørke facader eller hegn kan der opstå synlige sandkorn eller skidt, når det tørrer, da farven skifter og bliver lysere igen. Det kan være vanskeligt at fastslå præcist, hvor der er blevet skyllet, da det hele bliver mørkt, når det er vådt. Disse spor vil dog normalt forsvinde ved regn.

 

10. FACADE

Vi skyller facaden ren efter afrensning. Hvis der er løsnet puds eller frostsprængninger i facaden, kan dette blive mere synligt, eller der kan falde puds af ved skylningen. Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig herfor. Hvis du ikke ønsker, at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses, inden vi påbegynder opgaven. Ved tvivl vil vi altid kunne vejlede dig, når vi kommer ud på opgaven.

 

11. POOL

Vi stræber altid efter at minimere mængden af snavs og skidt, der kan ende i poolen ved Totalalgeservice. Dog er det kundens eget ansvar at sørge for at afdække poolen, så det bliver så enkelt som muligt for os. Derudover påhviler det også kunden at fjerne eventuelt skidt, der måtte være sunket til bunds i poolen efter afrensningen. Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer med fyldte filtre eller udskiftning heraf i forbindelse med afrensning omkring poolen.

 

Handelsbetingelser for facaderens

Opmåling

 

Vi fra Totalalgeservice kommer gerne ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Alternativt kan vi også foretage opmålingen virtuelt ved hjælp af online ressourcer, så hele opmålingsprocessen kan gennemføres via telefonen.

Vores faktura vil altid blive udarbejdet ud fra det aftalte areal, og du vil derfor kun blive opkrævet for dine faktiske kvadratmeter, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en facadeafrensning hos Totalalgeservice, vil du altid modtage en varsel om, hvornår vi planlægger at komme og rense dine områder. Dette varsel vil blive sendt fredagen før den kommende uge, og du vil også modtage en sms og e-mail dagen før via vores system. Du har også mulighed for at angive specifikke ønsker til dato eller tidsperiode, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme disse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at justere vores aftaler, da renseopgaver varierer i omfang. I så fald vil du blive kontaktet for at aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid modtage et opkald fra den ansvarlige renser, når vedkommende er på vej til din opgave, så du er informeret om, at vi er på vej. Ved morgenopgaver vil vi dog ikke foretage opkald, men være på adressen kl. 7 som aftalt.

 

Det skal du sørge for

 

Der er flere faktorer, der påvirker hastigheden, effektiviteten og succesen af vores opgaver. Derfor er det vigtigt, at du inden vores ankomst overvejer og informerer os om følgende forhold, hvis de ikke er mulige eller der opstår problemer:

1. Adgang til Udendørs Vand: Vi kræver adgang til udendørs vand gennem en vandhane. Hvis du ikke har en vandhane, bedes du eventuelt arrangere med naboen for låneadgang.

2. Normalt Vandtryk: Det er afgørende, at vandhanen har et normalt vandtryk. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du informere os inden vores ankomst.

3. Uhindret Adgang til Facaden: Facaden skal være let tilgængelig uden forhindringer.

4. Placering og Vandforsyning: Vi skal have mulighed for at placere os tæt på det ønskede område og have adgang til vandforsyning inden for en afstand på 50 meter.

5. Fjernelse af Genstande: Enhver genstand, som du ikke ønsker udsat for sprøjt og stænk fra afrensningen, skal flyttes mindst 10 meter væk.

 

Garanti / Servicebehandling af facade

 

Totalalgeservice tilbyder en 20-årig garanti mod røde og sorte alger, mos og lav efter gennemførelse af afrensning og imprægnering. For at opretholde garantien kræves det, at der indgås en aftale om regelmæssig vedligeholdelse med os. Denne vedligeholdelse udføres årligt.

I tilfælde af uventede angreb efter vedligeholdelse skal Totalalgeservice kontaktes. Vi vil håndtere det berørte område og sikre, at det igen er frit for alger, mos og lav.

 

Afbestilling eller ændring af dato

 

Du har mulighed for at annullere eller ændre din aftale ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms)eller via e-mail på kundeservice@totalalgeservice.dk.

For afbestilling eller ændring af en aftale om afrensning er det nødvendigt at meddele os senest 48 timer før aftalens udførelse.

Ved afbestilling efter de nævnte 24 timer inden udførelsen pålægges et afbestillingsgebyr på 500 kr.

Hvis du ønsker at afmelde din årlige vedligeholdelsesaftale, kan dette gøres uden gebyr, hvis du afmelder inden den 1. januar. Efter den 1. januar påbegynder vi planlægningen af alle ruter, herunder din rute. Da dette indebærer en betydelig administrativ indsats, pålægges der et afmeldingsgebyr på 250 kr. ved afmelding efter denne dato.

 

Betaling

 

Totalalgeservice tilbyder følgende betalingsmuligheder:

Betaling via netbank: Kunden vil modtage en faktura enten via e-mail eller post efter fuldførelsen af hele projektet. Betaling skal ske inden for 8 dage efter modtagelse af faktura. Ved fakturering via post pålægges der et gebyr på 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

1. Stoppet dræn eller kloak:

Ved udførelse af renseopgaver hos Totalalgeservice vil mos, lav og alger blive løsrevet og fjernet. Vi bestræber os på at samle det op, men det er uundgåeligt, at en vis mængde kan ende i kloakken. Dette udgør normalt ikke et problem, medmindre der er en tendens til tilstopning i kloakken, hvilket bør oplyses inden opgavens start. Vi kan ikke påtage os ansvar for eventuelle tilstopninger af kloak eller dræn.

 

2. Utæt facade:

Det er kundens ansvar at sikre, at facaden er vedligeholdt og tæt under afrensningen. Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig for eventuel indtrængen af vand ved afrensningen. Vi vil dog altid informere, hvis vi mistænker, at der kan opstå vandindtrængning.

 

3. Flytning af krukker, porcelæn, havemøbler m.m.:

Kunden er selv ansvarlig for at flytte krukker og andre genstande væk fra de ønskede områder. Der kan dog aftales ekstra hjælp til dette mod betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

4. Utæt vandhane efter rensning/behandling og slanger igennem huset:

Ved manglende adgang til udendørs vand kan vi trække en vandslange ind i huset og tilslutte den til en indvendig vandhane. Kunden skal sikre, at vandhanen er i god stand og tæt. Totalalgeservice påtager sig ikke ansvaret for eventuelle lækager, og det er kundens ansvar at opretholde vandhanens tæthed gennem normal vedligeholdelse og reparation.

Ved passage af slanger gennem huset er det kundens ansvar at være til stede og beskytte gulvet med eventuelle flyttetæpper for at undgå skader. Totalalgeservice fraskriver sig ansvaret for ridser eller lignende på gulvet.

 

5. Indsigelser til opgaven som er renset:

Eventuelle indsigelser mod renseopgaven skal fremsættes, inden vi påbegynder imprægneringen.

 

6. Farveforskel:

Efter afrensning af facaden kan der i nogle tilfælde opstå farveforskelle og afskalning af maling, som skyldes almindeligt slid. Dette kan ikke påregnes som Totalalgeservices ansvar.

 

7. Sort stakit og sort malet facade:

Vi bestræber os altid på at skylle grundigt efter os, men ved mørke facader eller hegn kan der opstå synlige sandkorn eller skidt efter tørring, hvilket normalt forsvinder med regn.

 

8. Facade:

Vi skyller facaden efter afrensning, og eventuel løsnet puds eller frostsprængninger kan blive mere synlige eller resultere i afskalning under skylningen. Totalalgeservice påtager sig ikke ansvaret for sådanne forhold.

 

9. Vand:

Kunden er ansvarlig for omkostningerne ved vandforbruget under afrensningen.

 

10. Indtrængende vand/vandskader:

Ved afrensning med vand kan der opstå betydeligt vand på belægningen, facaden samt døre og vinduer. Kunden skal sikre, at der ikke er utætheder, hvor vandet kan trænge ind og forårsage skader. Kunden er også ansvarlig for at forhindre vand i at trænge ind, hvor det kan forårsage skade. Totalalgeservice vil advare om potentielle problemer, men det er kundens ansvar, og Totalalgeservice kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af dette.

 

11. Totalalgeservice eliminerer MOS, røde, sorte og GRØNNE ALGER, MEN UNDLADER:

Sorte lav - Sorte lav trænger ned i facadens porer. Hvis dette er til stede, pålægges der et ekstra gebyr på fakturaen, da fjernelsen kræver betydelig ekstra tid. Det er dog muligt at fjerne det, da vi anvender varmt vand.

 

 

Handelsbetingelser for tagrens

Opmåling

 

Vi fra Totalalgeservice kommer gerne ud og foretager en grundig opmåling af det ønskede areal inden opstart af opgaven. Alternativt kan vi også foretage opmålingen virtuelt ved hjælp af online ressourcer, så hele opmålingsprocessen kan gennemføres via telefonen.

Vores faktura vil altid blive udarbejdet ud fra det aftalte areal, og du vil derfor kun blive opkrævet for dine faktiske kvadratmeter, hverken mere eller mindre.

 

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en facadeafrensning hos Totalalgeservice, vil du altid modtage en varsel om, hvornår vi planlægger at komme og rense dine områder. Dette varsel vil blive sendt fredagen før den kommende uge, og du vil også modtage en sms og e-mail dagen før via vores system. Du har også mulighed for at angive specifikke ønsker til dato eller tidsperiode, og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme disse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi kan blive nødt til at justere vores aftaler, da renseopgaver varierer i omfang. I så fald vil du blive kontaktet for at aftale et nyt tidspunkt.

Du vil altid modtage et opkald fra den ansvarlige renser, når vedkommende er på vej til din opgave, så du er informeret om, at vi er på vej. Ved morgenopgaver vil vi dog ikke foretage opkald, men være på adressen kl. 7 som aftalt.

 

Det skal du sørge for

 

Der er flere faktorer, der påvirker hastigheden, effektiviteten og succesen af vores opgaver. Derfor er det vigtigt, at du inden vores ankomst overvejer og informerer os om følgende forhold, hvis de ikke er mulige eller der opstår problemer:

1. Adgang til Udendørs Vand: Vi kræver adgang til udendørs vand gennem en vandhane. Hvis du ikke har en vandhane, bedes du eventuelt arrangere med naboen for låneadgang.

2. Normalt Vandtryk: Det er afgørende, at vandhanen har et normalt vandtryk. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du informere os inden vores ankomst.

3. Uhindret Adgang til taget: Taget skal være let tilgængelig uden forhindringer.

4. Placering og Vandforsyning: Vi skal have mulighed for at placere os tæt på det ønskede område og have adgang til vandforsyning inden for en afstand på 50 meter.

5. Fjernelse af Genstande: Enhver genstand, som du ikke ønsker udsat for sprøjt og stænk fra afrensningen, skal flyttes mindst 10 meter væk.

 

Garanti / Servicebehandling af tag

 

Totalalgeservice giver en 20-årig garanti mod pest, mos, og lignende efter afslutningen af afrensning og imprægnering. For at sikre garantiens gyldighed kræves en aftale om regelmæssig vedligeholdelse af os, som udføres årligt.

Hvis du uventet oplever angreb af pest eller mos efter vedligeholdelsen, er du velkommen til at kontakte Totalalgeservice. Vi vil behandle det berørte område for at eliminere flisepest eller mos og sikre fortsat gyldighed af garantien.

 

Afbestilling eller ændring af dato

 

Du har mulighed for at annullere eller ændre din aftale ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms) eller via e-mail på kundeservice@totalalgeservice.dk.

For afbestilling eller ændring af en aftale om afrensning er det nødvendigt at meddele os senest 48 timer før aftalens udførelse.

Ved afbestilling efter de nævnte 24 timer inden udførelsen pålægges et afbestillingsgebyr på 500 kr.

Hvis du ønsker at afmelde din årlige vedligeholdelsesaftale, kan dette gøres uden gebyr, hvis du afmelder inden den 1. januar. Efter den 1. januar påbegynder vi planlægningen af alle ruter, herunder din rute. Da dette indebærer en betydelig administrativ indsats, pålægges der et afmeldingsgebyr på 250 kr. ved afmelding efter denne dato.

 

Betaling

 

Totalalgeservice tilbyder følgende betalingsmuligheder:

Betaling via netbank: Kunden vil modtage en faktura enten via e-mail eller post efter fuldførelsen af hele projektet. Betaling skal ske inden for 8 dage efter modtagelse af faktura. Ved fakturering via post pålægges der et gebyr på 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

1. STOPPET DRÆN, NEDLØBSRØR ELLER KLOAK

Når Totalalgeservice udfører en renseopgave, vil der være en masse mos, alger osv., som bliver revet løs og skal fjernes. Vi vil gøre vores bedste for at samle det sammen, men det kan ikke undgås, at noget af det ender i kloakken. Dette vil normalt ikke være et problem for de fleste, men hvis du har en kloak eller dræn, der let tilstopper, skal dette oplyses inden opgavens start.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

2. TAGSTENENES TILSTAND

Tagsten kan med tiden blive porøse eller få frostsprængninger, hvilket vil blive tydeligere efter en afrensning. Dette er ikke noget, Totalalgeservice kan drages til ansvar for. Vi udfører altid opgaven på den mest skånsomme måde, og sunde tagsten vil ikke blive beskadiget ved denne metode.

 

3. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder. Der kan dog laves en aftale om hjælp til dette mod ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

4. UTÆT VANDHANE EFTER RENSNING / BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand uden for huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt, at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter, vi har været koblet på, være opstået en utæthed. Hvis dette sker, mens vi stadig er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt, at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter, vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed, så denne kan repareres og forhindre skade, hvis der kommer vand ud et sted, hvor det kan forårsage en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med eventuelle flyttetæpper, hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for eventuelle ridser på gulvet eller lignende.

 

5. INDSIGELSER TIL OPGAVEN SOM ER RENSET

Det er vigtigt, at når vi kommer efterfølgende og imprægnerer, er hele arealet færdigrenset. Hvis der er indsigelser til opgaven, er det derfor nødvendigt, at dette gøres inden vi påbegynder imprægneringen. Imprægnering kan ikke udføres på tagpap.

 

6. SORT STAKIT OG SORT MALET FACADE

Vi vil altid gøre vores bedste for at skylle rent efter os. Der kan dog ved mørke facader eller hegn vise sig nogle sandkorn eller skidt, når det er tørret, da det skifter farve og bliver lyst igen. Det kan være svært at se, hvor man er kommet til, da det hele bliver mørkt, når det bliver vådt. Det vil dog forsvinde af sig selv, når det regner.

 

7. FACADE

Vi skyller facaden rent efter afrensning. Hvis der er puds, der har løsnet sig, eller der er frostsprængninger i facaden, vil dette kunne blive mere synligt, eller der kan falde puds af ved skylningen. Dette kan Totalalgeservice ikke stilles ansvarlig for. Hvis du ikke ønsker, at vi skal skylle facaden efterfølgende, skal dette oplyses, inden vi påbegynder opgaven. Hvis du er i tvivl, kan vi altid vejlede dig, når vi kommer ud til opgaven.

 

8. VAND

Ved afrensning anvendes der meget vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for.

 

9. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER samt utæt undertag

Når der afrenses med vand, vil der komme meget vand ud på taget. Det er derfor vigtigt, at du som kunde er 100% sikker på, at du har et tæt undertag, da der ellers kan opstå skader i huset efterfølgende. Der vil også blive skyllet med vand op ad facaden samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt, at du er sikker på, at der ikke er utætheder, hvor vandet kan trænge ind og forårsage skade. Det er også vigtigt, at du sikrer, at når der står meget vand på belægningen, kan det ikke trænge ind under døren til skuret eller andet, hvor der kan være opbevaret ting, der ikke kan tåle vand. Vi vil altid, hvis vi ser noget, der kan give problemer, gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar, og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

Handelsbetingelser for algebehandling

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en algebehandling af tag eller andre algebehandlings ydelser ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer og behandler dine arealer. Denne varsling vil du få dagen før vi kommer. Du kan også altid komme med ønsker til dato eller periode, så vil vi gøre vores bedste for at forsøge at efterkomme dette, men det kan være svært, da vi gerne vil optimere vores ruter efter vejret og antal besøg for at spare CO2 ved brændstof.

 

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, hvis trafik, motor, anlæg eller sygdom har været en udfordning på dagen vi skal komme til dig, så vil du modtage en besked fra vores kontor og kommer på den næst muligt dag vi kan udfra vores ruter, hvor du igen vil modtage en ny varsling.

 

Det skal du sørge for

 

Der er en masse ting som har indflydelse på hvor hurtigt, effektivt og vellykket vi kan lave vores opgaver. Derfor er det vigtigt at du inden vi ankommer taget stilling til følgende ting og oplyser os hvis disse ikke er mulige eller der skulle være problemer hermed.

 

1. Vi skal have adgang til vand udendørs i form af en vandhane. Hvis du ikke selv har en, så aftal evt. med naboen at vi kan låne deres.

2. Der skal være et normalt vandtryk på vandhanen, hvis der ikke er det, skal det oplyses inden vi kommer.

3. Der skal være uhindret adgang til taget.

4. Det skal være muligt for os at holde tæt på det ønskede areal samt vandforsyningen indenfor 50m.

5. Alt det du ikke ønsker skal udsættes for sprøjt og stænk fra algebehandlingen skal flyttes mindst 10 meter væk og Totalalgeservice kan ikke drages til ansvar for algemiddel på planter eller ruder. Så står man som kunden selv for at erstatte de blomster eller lignende man ikke har dækket af. 

 

Garanti / Servicebehandling af tag

 

Ved algebehandling af tag er der forskellige typer af alger vi fjerner:

 

Grønt skær: er væk 1-4 uger efter behandlingen ellers genbehandler vi. God ide, er årlig aftale så taget står pænt fremover hver sommer halvår.

 

Lav: Tag billed når i har fået udført behandlingen så man har dokumentation man kan gå tilbage med. Så skal det have behandling hver 2-6 måned indtil man er i bund og derefter årlig vedligehold. Effekten af en behandling med lav ses efter 6-12 måneder.

 

Pest: Tag billed når i har fået udført behandlingen så man har dokumentation man kan gå tilbage med. Så skal det have behandling hver 2-6 måned indtil man er i bund og derefter årlig vedligehold. Effekten af en behandling med lav ses efter 9-12 måneder.

 

Mos: Tag billed når i har fået udført behandlingen så man har dokumentation man kan gå tilbage med. Så skal det have behandling hver 2-6 måned indtil man er i bund og derefter årlig vedligehold. Effekten af en behandling med lav ses efter 9-12 måneder.

 

Afbestilling eller ændring af dato

 

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms) eller på kundeservice@totalalgeservice.dk.

 

Ved ændring af aftale, hvis det simpelthen ikke kan lade sig gøre så skal det ske inden kl 17.30 på dagen, hvor man har fået sin varsling ellers vil man blive faktureret det fulde beløb.

 

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 250 kr.

 

Ved afmelding af din årlige behandling, kan du afmelde uden gebyr fra år til år, såfremt at du afmelder inden 1. januar. Efter 1. januar går vi i gang med planlægning af alle ruter inkl. din rute. Dette er et større administrativt arbejde, så ved afmelding efter 1. januar er der et afmeldingsgebyr på 250 kr.

 

Betaling

 

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

 

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

1. STOPPET DRÆN, nedløbsrør ELLER KLOAK

Vi kan ikke holdes ansvarlige for tilstopning af kloak eller dræn.

 

2. Tagstenenes tilstand

Tagstenenes kan med tiden blive porøse eller have fået frostsprængninger, dette vil ses tydeligere efter en afrensning og er ikke noget Totalalgeservice kan drages til ansvar for. Totalalgeservice vil altid udføre opgaven på den mest skånsomme måde og en sund tagsten vil ikke kunne ødelægges ved denne metode.

 

3. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91.

 

4. UTÆT VANDHANE EFTER BEHANDLING OG SLANGER IGENNEM HUSET

Hvis du ikke har adgang til vand udenfor huset, kan vi trække en vandslange ind i huset og koble os på en indvendig vandhane. Her er det dog vigtigt at vandhanen er i god stand og tæt.

Hvis vandhanens pakning er af ældre dato, kan der efter vi har været koblet på være opstået en utæthed. Hvis dette sker når vi stadigvæk er der, vil vi gøre kunden opmærksom på dette. Det er dog vigtigt at kunden selv er meget opmærksom i tiden efter vi har været der, på om der skulle være opstået en utæthed så denne kan repareres, samt at stoppe skaden hvis der kommer vand ud et sted hvor det kan være årsag til en vandskade. I disse tilfælde er det kundens eget ansvar at holde vandhanen intakt ved normal vedligeholdelse og reparation.

Skal vi igennem huset med vores slanger, så er det kundens ansvar at være hjemme og have dækket gulvet af med evt. flyttetæpper hvis gulvet kan være sart. Totalalgeservice er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulv eller lign.

 

5. VAND  

Ved algebehandling anvendes der vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for. 

 

6. INDTRÆNGENDE VAND / VANDSKADER samt utæt undertag

Når der algebehandles med vand, vil der komme meget vand ud på taget. Derfor er det vigtigt at du som kunden er 100% sikker på du har et tæt undertag da der ellers vil kunne komme skader i huset efterfølgende. Der vil også blive skyllet med vand op af facade samt på døre og vinduer. Det er derfor vigtigt at du er sikker på at der ikke er utætheder hvor vandet kan trænge ind og gøre skade. Det er også vigtigt at du sikrer at når der står meget vand på belægningen at det ikke kan trænge ind under døren til skuret eller andet hvor der kan være opbevaret ting der ikke kan tåle vand. Vi vil altid hvis vi ser noget der kan give problemer gøre opmærksom på dette, men det er kundens ansvar og Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlig for skader som følge af dette.

Handelsbetingelser for vinduesvask

Optælling

 

For at give dig en pris på Vinduesafvaskning skal vi vide hvor mange vinduer du har. Her kan du selv tælle dem. Dette gøres ved at tælle de store vinduespartier som en helhed i højden men når de deles af en karm, er dette et nyt vindue. Vi kan ved Totalalgeservice også give dig en pris på vinduesafvaskning hvis vi er ude ved dig for at lave en anden opgave.

 

Når vi kommer ud for at afvaske dine vinduer først gang vil vi altid tælle vinduerne så vi er enige om hvor mange vinduer det drejer sig om og prisen heraf.

 

Dato og tidspunkt

 

Når du bestiller en afvaskning af dine vinduer ved Totalalgeservice vil du altid få en varsling for hvornår vi kommer. Denne varsling vil du få dagen, før vi kommer. Ved vinduesvask, skal vi vide i hvilket interval du ønsker at få afvasket dine vinduer. Hos Totalalgeservice køre vi med hver 2. eller hver 4. måned. Du kan også sagtens bare få lavet en afvaskning.

 

Vi kan dog blive nødt til at rykke vores aftaler rundt, da ingen af vores opgaver er ens og det kan vise sig at tage længere eller mindre tid end først antaget. I dette tilfælde vil du også blive kontaktet så vi kan aftale et nyt tidspunkt.

 

Det skal du sørge for

 

Du skal flytte ting der spærrer for tilgangen til vinduerne. Totalalgeservice sørger for resten.

 

Afbestilling eller ændring af interval

 

Du kan foretage afbestilling af din aftale eller ændre denne ved at kontakte os telefonisk på 91 95 95 91 i åbningstiden 7.30-17.30 (ikke sms) eller på kundeservice@totalalgeservice.dk.

 

Afbestilling eller ændring af aftale skal ske senest 24 timer inden udførelsen af aftalen.

 

Ved afbestilling efter 24 timer inden udførelse vil der forekomme et afbestillingsgebyr på 100% af aftales pris.

 

Ved afmelding af dit faste abonnement, kan du afmelde uden gebyr bare dette gøres inden 24 timer før vi kommer.

 

Betaling

 

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

 

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Såfremt at vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

Erstatningsansvar / Indsigelser

 

Hvis du er utilfreds med vores vinduesvask, kan du kontakte os på mail: kundeservice@totalalgeservice.dk eller på telefon: 91 95 95 91. Så vil vi gøres hvad vi kan for at rette op på dette.

 

1. FLYTNING AF KRUKKER, PORCELÆN, havemøbler M.M.

Du har selv ansvaret for at flytte krukker og andet væk i behørig afstand fra de ønskede områder, dog kan der laves aftale omkring hjælp til dette ved ekstra betaling ved henvendelse til kontoret på 91 95 95 91. lign.

 

2. Indtrængen af vand

Totalalgeservice kan ikke stilles ansvarlige for indtrængen af vand i forbindelse med afvaskning af vinduer. Det er kundes ansvar at vedligeholde sine vinduer og sørge for at disse er tætte. Totalalgeservice vil dog altid fortælle kunden hvis vi bliver opmærksomme på et problem.

 

3. Beskadigelse af karme

Totalalgeservice kan ikke gøres ansvarlige for beskadigelse af maling eller andet på karme i forbindelse med afvaskning. Det er kundens ansvar at vedligeholde sine karme og evt. maling heraf.

Vi påbegynder opgaven. Hvis man er i tvivl, kan vi altid vejlede kunden når vi kommer ud på opgaven.

 

4. VAND

Ved afvaskning af vinduer anvendes der vand. Denne udgift er kunden ansvarlig for. Det er desuden kundens ansvar at vi har tilgang til en udendørs vandhane. Hvis dette ikke kan lade sig gøre er det vigtigt at vi informeres om dette eller kunden er hjemme til at give adgang til en indendørs vandhane.

Totalalgeservice kan ikke gøres ansvarlig for skade på vandhaner, da en vedligeholdt vandhane sagtens kan holde til at blive koblet til vores systemer.

 

Information om vinduesafvaskning

Totalalgeservice bruger et rentvandsanlæg til afvaskning af dine vinduer. Det vil sige at vandet er renset for kalk og andre mineraler ved hjælp af forskellige filte. Vi kan derved undgå at lave mærker eller skjolder som almindeligt vand ville efterlade på dine ruder. Da vandet er renset, efterlades vinduer våde, når opgaven er færdig og med tiden, vil vandet tørre ind og dine ruder vil herefter være så stribefri og flotte, at naboen ikke kan tro sine egne øjne.

Vi kan også vaske på traditionelvis men foretrækker rentvandsanlæg.

 

Fordele

Der er mange fordele ved at bruge et rentvandsanlæg, som kunde får du nu ikke bare spejlblanke vinduer, men også afvaskede dine vinduesrammer så fugleklatter, edderkoppespind og andet skidt afvaskes og resultatet er, at du får en total rengøring af vinduet. Derudover kan vi undgå at bruge stilladser, lifte og stiger til at nå op i højden, da vi kan nå det meste fra jorden. Det gør at vi kan give dig en bedre pris da vi sparer udgiften til dette. Vi kan nå helt op til 15 meter i højden.

 

Vedligehold

Nye vinduer med plastik eller aluminium rammer, skal gerne holdes ved lige og rengjorte for at levetiden forlænges. Når du får vasket dine ruder ved Totalalgeservice afvasker vi også rammerne så disse vedligeholdes og du slipper for besværet.

 

 

Handelsbetingelser for efterisolering

1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

 

Ethvert salg og enhver leverance fra Totalalgeservice sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Totalalgeservice. Enhver afvigelse fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, er derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem Totalalgeservice og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra Totalalgeservice.

 

2. TILBUD

Afgiver Totalalgeservice et tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis skriftlig accept ikke er kommet frem til Totalalgeservice senest 4 uger efter tilbuddets datering.

 

3. AFBESTILLING

Ved afbestilling indenfor 48 timer inden ordren skulle have været udført har Totalalgeservice ret til at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået arbejdsløn og avancetab, dog maksimum et beløb svarende til 20 % af købesummen. Afbestilling skal gives på mail kundeservice@totalalgeservice.dk. 

 

4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR

Totalalgeservice tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbuddet anførte pris i følgende
tilfælde:
• Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leverancen på mere end 3% fra
tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt.
• Ændringer i afgifter eller toldsatser.
I ovennævnte tilfælde er Totalalgeservice berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.

 

5. BETALINGSBETINGELSER

Ved Totalalgeservice kan der betales på denne måde:

Betaling over netbank
Kunden modtager en faktura over e-mail eller med post efter hele projektet er afsluttet. Efter modtagelse af faktura har kunden 8 dage til at betale. Hvis vi skal sende faktura med post, pålægges 150 kr. for porto og administration.

 

6. REKLAMATION

Hvis du er utilfreds med resultatet ved efterisoleringen, kan du kontakte os på mail: kundeservice@totalalgeservice.dk eller på telefon: 91 95 95 91. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at rette op på dette.

 

7. ANSVARSBEGRÆNSNING

Totalalgeservice er under ingen omstændigheder – vedrørende mangler og produktansvar
- ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller
konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers
driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende tab.

 

8. FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Totalalgeservice, når de indtræffer efter
aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden
omstændighed, som Totalalgeservice ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer,
almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse
fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Totalalgeservice er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens
opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte
omstændigheder.

 

9. LUKNING AF HULLER I MALET ELLER VANDSKURET FACADE

Totalalgeservice står for at lukke hullerne i facaden med mørtel. Hvis man har en malet facade eller andet hvor mørtel ikke er tilstrækkeligt for at skjule de anvendte huller står kunden selv for det mulige malerarbejde eller hvad der måtte skulle til for at facaden igen fremstår ensartet.

 

10. EFTERISOLERINGSBESØG MED HULMUR

Der laves der mellem 1-4 huller og kan ikke garantere at der er andre ting som gør at der ikke kan komme mere i, når opgaven udføres.

Det kan Totalalgeservice ikke drages ansvarlige for og den aftalte pris vil derefter blive faktureret.

 

 

 

Handelsbetingelser for tagrender
 1. Opgavebeskrivelse:

  • Kundeforespørgsler og aftaler vedrørende tagrenderensning skal specificeres skriftligt eller elektronisk for at undgå misforståelser.
 2. Prisfastsættelse:

  • Priser for tagrenderensning oplyses skriftligt eller elektronisk før opgavens påbegyndelse.
  • Alle priser inkluderer moms og eventuelle øvrige afgifter.
  • Hvis der er græs, jord og mos så vil det koste 500,- oveni den aftalte pris pga ekstra tid på opgaven.
 3. Betalingsbetingelser:

  • Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato.
  • Ved forsinket betaling pålægges renter i henhold til renteloven.
 4. Afbestilling og ændringer:

  • Eventuelle ændringer eller afbestillinger af aftalen skal meddeles skriftligt senest 48 timer før aftalt starttidspunkt. Ellers er der gebyr på 250,- kr. Afbestilling skal gives på kundeservice@totalalgeservice.dk
 5. Adgangsforhold:

  • Kunden skal sikre, at der er fri adgang til tagrenderne på aftalt tidspunkt.
  • Eventuelle hindringer eller ændringer i adgangsforhold skal meddeles Totalalgeservice i god tid.
 6. Strøm, 230V:

  • Kunden skal sikre adgang til strøm i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, indenfor 40m.
 7. Uforudsete forhold:

  • Totalalgeservice er ikke ansvarlig for skader eller forsinkelser forårsaget af uforudsete forhold som dårligt vejr, tekniske problemer eller lignende.
 8. Fakturagrundlag:

  • Fakturagrundlaget er baseret på den faktiske udførelse af opgaven.
  • Totalalgeservice forbeholder sig ret til at fakturere yderligere omkostninger, hvis opgavens omfang ændres under udførelsen.
 9. Reklamationer:

  • Eventuelle reklamationer skal fremsættes skriftligt inden for 7 dage efter udførelsen af opgaven.
  • Totalalgeservice forbeholder sig ret til at vurdere og rette eventuelle mangler.
 10. Garanti:

  • Totalalgeservice yder en garanti på 20 år for tagrenderensning.
  • Garantien opretholdes ved indgåelse af en aftale om årlig vedligeholdelse med Totalalgeservice.
 11. Force Majeure:

  • Totalalgeservice er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser som følge af force majeure.
 12. Tvister:

  • Eventuelle tvister forsøges løst gennem forhandling mellem parterne.
  • Hvis forhandling ikke fører til en løsning, afgøres tvisten ved de danske domstole.

Ved at indgå en aftale med Totalalgeservice accepterer kunden disse handelsbetingelser. Eventuelle ændringer i aftalen skal være skriftligt aftalt mellem parterne.