Hulmursisolering

Din guide til hulmursisolering

Fortæl os om din opgave
Udfyld formularen, og få et skarpt tilbud på din opgave - det er 100% uforpligtende!
* Vi ringer ikke efter kl 20.00.
Den bedste vejledning til hulmursisolering

Her i indlægget forsøger vi at give dig dybdegående svar på de mest stillede spørgsmål om hulmursisolering. Formålet er at give dig alle værktøjerne, så du kan beslutte dig for, om du vil have tjekket din hulmur og eventuelt foretaget hulmursisolering.

 

Hulmursisolering er en af den slags efterisoleringer, vi laver her hos Totalalgeservice. En efterisolering indebærer, at man isolerer, efter huset er bygget. Specielt i ældre huse er der mulighed for at optimere isoleringen. 

 

 

Hvad er hulmursisolering?

I mange huse er konstruktionen sådan, at der er en indervæg og en ydervæg - hvoraf den sidste er en del af klimaskærmen. Det kaldes også nogle gange bagmuren og facademuren eller bagmuren og formuren. Mellem de to vægge er der et hulrum. Her er der plads til isoleringsmateriale. Derfor kaldes det ‘hulmursisolering’.

 

Ofte ser man, at hulmurene helt tomme, nogle gange er der simpelthen blevet fyldt op med dårligere isoleringsmateriale og andre gange igen handler det om, at det eksisterende isoleringsmateriale er faldet sammen.

 

Hulmursisolering er en relativ simpel, men også meget effektiv måde at efterisolere på. Den kræver ikke, at hele murværket rives ned. Professionelle og certificerede isolatører kan som oftest klare det på en dags arbejde.

 

 

Hvordan hulmursisolerer man?

Når man skal lave hulmursisolering, skal man først vide, om det kan lade sig gøre. Først kan man tjekke tilstanden på isoleringen med et endoskop, hvilket er et lille kamera med optik. Hvis der overhovedet ikke er isoleringsmaterialer, eller der ikke er nok, kan man fylde op. Hvis der for eksempel er leca kugler, kan man fjerne dem og fylde nyt og bedre isoleringsmateriale i.

 

Selve hulmursisoleringen udføres ved enten at fjerne nogle mursten eller at bore huller i fugerne. Igennem hullerne kan man blæse isoleringsmateriale ind. Her hos Totalalgeservice borer vi strategisk huller og blæser isoleringen ind. Isoleringsmaterialet forberedes i en maskine og sprøjtet ind via slanger. Derefter fylder vi hullerne med mørtel og rydder pænt op efter os.

 

 

Hvordan virker hulmursisolering?

Som nævnt er ydervæggen en del af klimaskærmen. Klimaskærmen består af alle dele af huset, der adskiller inde fra ude. Altså indebærer det ydervægge, vinduer, døre, tag og så videre. Klimaskærmens formål er at afskærme huset for vind, jord, luft og lignende - generel afskærmning mod klimaet. Efterisoleringsarbejde er en måde at forbedre klimaskærmen på. Et sted, hvor isoleringen er mangelfuld, hvor varmen slipper ud og kulden ind, kalder man en kuldebro.

 

Hvordan virker hulmursisolering specifikt så? I princippet styrker man del af væggene i klimaskærmen ved at optimere deres evne til at modstå elementerne udefra. På den anden side bruger man isoleringsmateriale som har en lav varmeledningsevne. Det betyder, at varmen indefra i højere grad forhindres i at slippe ud. Hulmursisolering fungerer altså både som beskyttelse mod kulden udefra og bevarelse af varmen fra varmekilden indenfor.

 

 

Er hulmursisolering godt?

Formentlig er du meget interesseret i at vide, om hulmursisolering er godt til dit hus. Her er det vigtigt at være klar over, at ikke alle huse kan hulmursisoleres. Nogle er ikke faktisk ikke konstrueret med en hulmur. Det gælder specielt for huse lavet før 1920’erne. Du bør absolut starte med at finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre at hulmursisolere i dit hus.

 

Hvis du finder ud af, at det er muligt at hulmursisolere, vil det altid være en god idé. Kigger du i “Bygningsreglementet vejledning om efterisolering” vil du se, at de kalder det til enhver tid “rentabelt at efterisolere hulrummet i en hulmur” i forbindelse med renoveringer. Når der for eksempel skal laves ombygninger, kræves det endda fra bygningsreglementets side, at du efterisolerer, hvis det er rentabelt.

 

Hertil kommer, at hulmursisolering er en billig og simpel måde at efterisolere på, hvis man sammenligner med andre slags isoleringer som gulvisolering. Andre fordele ved hulmursisolering er, at varmeregningen falder, indeklimaet forbedres og temperaturen holdes på et mere optimalt niveau. Endelig vil det se bedre ud på energimærkningsrapporten, at huset er isoleret optimalt.

 

 
Hvilken hulmursisolering er bedst?

Spørgsmålet er så, hvilken form for hulmursisolering er bedst. En af de mest brugte markører i forhold til kvaliteten af isoleringsmaterialer er lambda-værdien (også kaldet λ-værdien). Det er en teknisk specifikation, som måles i W/mK. Måleenheden beskriver, hvor mange watt, som mistes for hver meter af materialet. I den forbindelse antages altid en grads forskel mellem inde- og udetemperaturen.

 

Ifølge byggemagasinet GørDetSelv.dk er lambda-værdien høj på materialer, som også har høj varmeledningsevne. Man vil altid undgå isoleringsmaterialer, som leder varmen væk fra huset. Videncenteret Bolius.dk har lavet en oversigt over forskellige materialers lambda-værdier og varmeledningsevne. Du kan bruge eksemplerne til at få en idé om, hvor godt de dedikerede isoleringsmaterialer fungerer:

 

Screenshot 2023 10 24 at 15.09.50

 

Hos Bolius.dk har de også vurderet forskellige materialers effekt i hulmursisolering. Først og fremmest er det kun isoleringsmaterialer i granulatform, som kan bruges til hulmure. Mineraluld som glasuld er en af de mest anvendte isoleringsmaterialer. Det skyldes blandt andet de fremragende isolerende egenskaber og det, at det ikke tager fugt til sig eller kan brænde.

 

Her hos Totalalgeservice anbefaler vi i høj grad glasuld til hulmursisolering. Efter ønske kan vi også isolere med papiruld. Den har omtrent de samme egenskaber som stenuld, men vi anbefaler at bruge den til loftsisolering.

 

 
Hvor meget hjælper hulmursisolering?

Hulmursisoleringens effekt afhænger af flere forskellige faktorer. Hvor mangelfuldt var dit hus i forvejen isoleret, og hvor meget isoleringsmateriale skal tilføjes? Det er nogle af de ting, som vil have indflydelse på både komforten og økonomien.

 

Potentielt kan du slippe for utætte vægge, kuldestråling, sorte striber fra kuldebroer og lignende. Du vil få minimeret risikoen for fugtskader og skimmelsvamp. Derudover reducerer du CO2-udslippet fra dit hus. Til slut kan du forvente, at indeklimaet bliver betydeligt mere behageligt, og det vil du kunne mærke ret hurtigt efter isoleringen.

 

Når det kommer til økonomien, vil hulmursisolering altid være rentabelt. Det betyder, at investeringen i selve isoleringsarbejdet- og materialerne vil blive tjent hjem igennem varmebesparelsen. Præcist hvornår det er tjent hjem vil variere. Men ofte er det blot et spørgsmål om få år.

 

 

Hvor lang tid holder hulmursisolering?

Hulmursisolering holder ikke for evigt. Over tid vil den falde sammen, og isoleringsevnen vil blive forringet. Men når det kommer til levetiden på hulmursisolering, er det et spørgsmål om årtier. Der kan sagtens gå 30-40 år, før isoleringen igen skal optimeres. Faktisk fastlægges det i bygningsreglementet vejledning, at efterisolering har en levetid på 40 år.

 

Hvis du er i tvivl, om der er brug for en ny hulmursisolering, kan du (udover at bruge et endoskop) undersøge nogle forskellige parametre. Lader det til, at din varmeregning er højere, end den burde være? Prøv at sammenligne med nogle år tilbage. Er indeklimaet behageligt, eller virker det, som om den varme luft undslipper, og den kolde luft trænger ind? Tjek eventuelt, om der er kolde luftstrømme eller luftbroer i nærheden af væggene.

 

 

Hvad koster hulmursisolering?

Hvad koster det så at få lavet hulmursisolering? Prisen for hulmursisolering er afhængig af den påkrævede mængde af isoleringsmateriale, varigheden af selve arbejdet og lignende faktorer. I bygningsreglementets vejledning har de opstillet et eksempel med isolering, hvor omkostningerne løber op i 650 kr. pr. kvadratmeter. Med en bygningsdel på 78 kvadratmeter giver det en investering på 50.700 kr. Det er dog i forbindelse med en renovering.

 

Vi oplever, at omkostningerne for den gennemsnitlige hulmursisolering er noget lavere. Den ligger et sted mellem 10.000 og 15.000 kr. På vidensportalen Energihjem.dk har man også estimeret, at prisen for hulmursisolering ligger mellem 120 kr. og 200 kr. pr. kvadratmeter. Prisen kan altså variere lidt, men igen skal det understreges, at det er en af de billigste og nemmeste måder at optimere isoleringen i huset på.

 

 

Kan hulmursisolering betale sig?

I forbindelse med renoveringer vurderes hulmursisolering altid at være rentabel. Hvordan bedømmer man så, at hulmursisolering kan betale sig? Det gøres blandt andet ved hjælp af en rentabilitetsberegning. Her er succeskriteriet, at investeringen er tjent hjem igen inden for 75% af levetiden af isoleringen.

 

I og med at levetiden på isoleringsmaterialet lægges fast på 40 år, vil hulmursisoleringen i princippet være rentabel, så længe investeringen er tjent ind på 30 år eller mindre (75% x 40 = 30). I praksis er investeringen som regel tjent ind meget hurtigere - også når den ikke udføres sammen med en renovering.

 

Den økonomiske besparelse er dog kun ét parameter at vurdere, om hulmursisoleringen kan betale sig. Du vil med det samme efter hulmursisoleringen opleve, at varmeregningen falder, og at indeklimaet bliver mere komfortabelt. Derudover ser optimeret isolering rigtig god ud på energimærkningsrapporten, som obligatorisk skal fremvises ved salg af huset.

 

 

Hvor meget sparer man på hulmursisolering?

Besparelsen på varmeregningen efter hulmursisoleringen afhænger af mange forskellige faktorer. Det er blandt andet alderen på huset, hvordan det i forvejen er isoleret og typen af varmekilde. I nogle af de beregnere, som ligger online, skal du derfor både angive arealets størrelse og varmekilden. Den årlige besparelse kan udgøre få tusinde kroner. Men det er meget forskelligt, og hos vidensportalen Energihjem.dk har de opstillet et eksempel med en forventet besparelse på 7.000 kr. om året.

 

Én ting er den årlige besparelse, en anden er besparelsen set i forhold til investeringen. I Bygningsreglementets vejledning om efterisolering har de udtænkt et eksempel for isolering af ydervæg, hvor den økonomiske besparelse inden for 30 år (60.855 kr.) er højere end investeringen (50.700 kr.). Dermed er den rentabel.

 

Men tallene i udregningen er i den høje ende, fordi den foretaget på baggrund af en ombygning. I praksis laver vi her hos Totalalgeservice oftere mindre omfattende hulmursisoleringen. Når investeringen ikke er så høj, er den tjent ind hurtigere. Vi estimerer, at den i de fleste tilfælde er tjent hjem inden for fem-ti år. Tabellen her overskueliggør udregningen:

 

Screenshot 2023 10 24 at 15.09.07

 
Er hulmursisolering fradragsberettiget?

Hulmursisolering har sammen med en række andre slags isoleringer og energiforbedringer frem til 2023 været fradragsberettiget i kraft af håndværkerfradraget. Men i 2022 blev håndværkerfradraget sænket og fra 2023 er det blevet helt afskaffet. Du kan altså ikke længere få tilskud til at dække håndværkernes løn igennem det fradrag. Det kan du læse mere om på Skats hjemmeside.

 

Hører hulmursisolering og lignende isoleringsarbejde så under servicefradrag? Her er svaret desværre også nej. Servicefradraget dækker kun almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

 

 
Kan man få tilskud til hulmursisolering?

Det er ikke muligt at få skattefradrag i forbindelse med isoleringsarbejde længere. Til gengæld dækker Bygningspuljen isoleringsarbejde frem til 2026. Vær dog opmærksom på, at det i Bygningspuljebekendtgørelsen specificeres, at hulmursisolering ikke falder under de energiforbedringer på bygningens klimaskærm, som dækkes. Så det korte svar til, om du kan få tilskud til hulmursisolering er et beklageligt nej.

 

Derimod kan du få tilskud til eksempelvis loftsisolering, som vi også udfører her hos Totalalgeservice. Fra Bygningspuljen er det muligt få et tilskud, der er proportionelt med den energibesparelse, efterisoleringen vil bevirke. Hvis besparelsen er stor, vil tilskuddet altså også være stort.

 

 
Kan man selv isolere hulmur?

Hulmursisolering kan du i princippet godt selv kaste dig over, men der er mange måder, hvorpå det kan gå galt. Og hvis det går galt, dækker forsikringen med stor sandsynlighed ikke. Derfor vil du også opleve, at  vidensportaler som Bolius.dk og Primabolig.dk fraråder dig at gøre det selv eller råder dig til at overveje det grundigt inden. Det skyldes også, at det ikke er så omkostningstungt at få professionelle til at gøre det.

 

Her hos Totalalgeservice er vi certificerede isolatører. Vi kan klare hele processen for dig - at tjekke om din dit hus kan hulmursisoleres, og om den trænger, at indblæse dit foretrukne isoleringsmateriale og at fylde hullerne pænt til igen bagefter med mørtel. Tøv endelig ikke med at kontakte os for en uforpligtende snak, hvis du vil blive klogere på hulmursisolering.